Poezija noći

Na drugoj strani

Zen priča

na drugoj strani Jedan mladić koji je živeo i radio daleko od svog rodnog mesta uželeo se da vidi svoj zavičaj, i rešio se da se vrati kući i obiđe svoj dom. Vraćajući se kući, posle nekoliko dana putovanja naiđe tako na obalu jedne ogromne reke. Znao je da je njegov dom sa druge strane reke, ali nije znao kako da pređe na drugu obalu. Hodao je satima nizvodno, ali nije uspevao da nađe niti most niti kakvog skeledžiju. Zatim se vratio odakle je krenuo, pa pošao uzvodno, ali ni tamo mosta nije bilo. Polako je počelo da pada veče, mladić već umoran od pešačenja sedeo je na jednom kamenu već razmišljajući da li da odustane od svog putovanja, kada na drugoj obali reke ugleda budističkog monaha. - Molim vas, možete li mi reći kako da pređem na drugu stranu! - viknu mladić. Monah se začas zamisli pa mu odgovori: - Sinko, ali ti si već na drugoj strani!

kratke priče

Zen kratka priča

Zakup servera za ovaj sajt je moguć zahvaljujući reklamama. U koliko dozvolite prikazivanje reklama pomogli bi ste nam da budemo aktivni.