Poezija noći

Gete - Citati

Gete
Gete

"Lepota obuzdava svaku srdžbu."

Gete

"Ko ne čini ništa za druge, ne čini ništa ni za sebe."

Gete

"Sretan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti."

Gete

"Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh."

Gete

"Zaista čovjek zna samo ako malo zna. Sa povećanjem znanja raste i sumnja."

Gete

"Najveća kušnja je bijeda. I najmudrije ribe glad tjera na udicu."

Gete

"Kad jedna žena ima dobrog muža, to joj se vidi na licu."

Gete

"Budi dostojan ljubavi ako želiš da budeš voljen."

Citati

Citati Getea

Zakup servera za ovaj sajt je moguć zahvaljujući reklamama. U koliko dozvolite prikazivanje reklama pomogli bi ste nam da budemo aktivni.