Poezija noći

Ivo Andrić - Citati

Ivo Andrić
Ivo Andrić

"Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni, i još čudnije: kako nam često baš to malo nedostaje."

Ivo Andrić

"Ljepša duša dublje jeca."

Ivo Andrić

"Dođu, tako, vremena, kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati!"

Ivo Andrić

"Čovjeka ćete najbolje upoznati ako ga promatrate kako se ponaša kad se nešto dijeli besplatno."

Ivo Andrić

"Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima."

Ivo Andrić

"Čovjek koji ne voli nije sposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije."

Ivo Andrić

"Svi pravi životi su lepi i teški."

Ivo Andrić

"Što ne boli – to nije život, što ne prolazi – to nije sreća."

Ivo Andrić

"Ljubav, kad je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja."

Ivo Andrić

"Svi smo mi mrtvi, samo se redom sahranjujemo."

Ivo Andrić

"Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti."

Ivo Andrić

"Oko ljepote su uvijek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi."

Ivo Andrić

"Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo."

Ivo Andrić

"Kad bi ljudi znali koliko malo pameti upravlja svetom, umrli bi od straha."

Ivo Andrić

"Dok god ima mraka, ima i svanuća!"

Ivo Andrić

"Ako, sa krajnjim naporom, čovjeku koji stari pođe za rukom da se održi uredan i čist, to je sterilizirana čistića apoteke a ne čistoća cvijeta."

Ivo Andrić

"Samo aktivni ljudi i njihova borbenost i bezobzirnost pokreću život napred, ali ga samo pasivni ljudi i njihova strpljivost i dobrota održavaju i čine mogućim i podnošljivim."

Ivo Andrić

"Bolest je sirotinjska sudbina, ali i bogataška kazna."

Ivo Andrić

"Uspeh je ono što čoveku vrat lomi."

Ivo Andrić

"Čim jedna vlada osjeti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga."

Ivo Andrić

"Nije najveća budala onaj koji ne umije da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina."

Ivo Andrić

"Ljubavnicima je vreme uvek kratko i nijedna staza nije dovoljno dugačka."

Ivo Andrić

"Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi."

Ivo Andrić

"Onaj koji ne iznosi nježni cvijet svoje duše na vjetrove iskušenja, pa makar ga i cijela spasio i prenio do kraja, tome je kao da ga nikad nije ni imao."

Ivo Andrić

"Ne postoji srednji put, onaj pravi, koji vodi napred, u stalnost, u mir i dostojanstvo, nego da se svi krećemo u krugu, uvek istim putem, koji vara, a samo se smenjuju ljudi i naraštaji koji putuju, stalno varani."

Ivo Andrić

"Ljudi male pameti rijetko se boje da ne budu dosadni."

Ivo Andrić

"Božja volja se vrši u svakom trenutku, svuda i u svemu."

Ivo Andrić

"Životna snaga jednog čovjeka mjeri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja."

Ivo Andrić

"Kada nisam očajan, ja ne valjam ništa."

Ivo Andrić

"Dobrota je u ovom svetu golo siroče."

Ivo Andrić

"Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni."

Citati

Citati - Znakovi pored puta

Zakup servera za ovaj sajt je moguć zahvaljujući reklamama. U koliko dozvolite prikazivanje reklama pomogli bi ste nam da budemo aktivni.