Poezija noći

Vesna Parun - Citati

Vesna Parun
Vesna Parun

"Bez ljubavi tjelo je tamnica u kojoj duša ispašta svoje prisustvo."

Vesna Parun

"Svoje se staze može odreći samo onaj tko ju je istražio do kraja."

Vesna Parun

"Kada bi oči mogle govoriti glasno, usta bi od stida zašutjela."

Vesna Parun

"Čovjekovo pravo na istinu nije ništa manje sveto od prava na život."

Citati

Citati Vesne Parun

Zakup servera za ovaj sajt je moguć zahvaljujući reklamama. U koliko dozvolite prikazivanje reklama pomogli bi ste nam da budemo aktivni.