Poezija noći

Krokodil

Duško Radović

Bili su, deco, jednom jedan muž Krokodil i njegova žena Krokodilka. I oni su imali jednog sina – Krokodokodila. I taj Krokodokodil ništa nije hteo da sluša i bio je vrlo nevaljao. I njegov otac Krokodil naljuti se jednog dana na Krokodokodila i odvede ga u šumu da ga pojedu neke druge životinje. I on ga je tako vezao za jedno drvo i ostavio da ga pojedu. I tako je, jednoga dana, mali Krokodokodil ostao sam u šumi kod tog jednog drveta. I čekao je da ga neko pojede. Zato što nije bio dobar.I, jednoga dana, dođe kod tog drveta, jedan miš i Krokodokodil kaže tom mišu: – Pojedi me, pojedi me! Ja nisam bio dobar! A miš se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobegne pod jedan list. A Krokodokodil mu ponovo reče: – Pojedi me, pojedi me! A miš kaže ispod onog lista: – Ne mogu da te pojedem. – A zašto ne možeš da me pojedeš? – Zato što ne mogu... Jedan put sam u jednoj šupi jeo jednog krokodila, ali to nije bio pravi krokodil, pa sam se ubo na jednu žicu. I miš ode. A onda dođe u tu šumu, drugoga dana, jedna zmija. A mali Krokodokodil kaže zmiji: – Pojedi me! Nisam bio dobar i sad me pojedi! A zmija se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobegne čak na drvo. A Krokodokodil joj ponovo kaže: – Zmijo, pojedi me! A zmija kaže sa grane: – Neću da te pojedem! – A zašto nećeš da me pojedeš? – Zato što nisi bio dobar. I zmija ode. krokodil I onda, trećeg dana, dođe kod tog drveta jedan mrav i popne se Krokodokodilu na jednu nogu. Jer je mislio da je to zemlja. A Krokodokodil kaže: – Mrave, pojedi me! Nisam bio dobar i sada neko treba da me pojede. A mrav kaže: – Gladan sam i hoću da te pojedem, samo mi kaži – gde si? A Krokodokodil kaže: – Tu sam, ispod tebe. Ti stojiš na mojoj nozi. A mrav kaže: – Dobro, onda ću te pojesti od noge. A Krokodokodil kaže: – Hvala ti, pojedi me celog. Kad nisam bio dobar... I tako je mrav jeo Krokodokodila ceo dan, a kada je bilo veče, Krokodokodil pita mrava: – Mrave, jesi li me pojeo? – Nisam, sad ću. A kad je prošla noć i još jedan dan, Krokodokodil pita mrava: – Mrave, jesi li me pojeo? A mravu dosadno da jede tolikog Krokodokodila pa kaže: – Jesam, pojeo sam te, sada možeš da ideš kući! I Krokodokodil onda ode svojoj kući. I kaže da ga je mrav pojeo i da će sada stalno biti dobar. I bio je dobar i više ga niko nije pojeo.

pričam ti priču

Kratke priče za decu

Zakup servera za ovaj sajt je moguć zahvaljujući reklamama. U koliko dozvolite prikazivanje reklama pomogli bi ste nam da budemo aktivni.