Poezija noći

Koji sam sebe laže

Fjodor Mihajlovič Dostojevski

Onaj koji sam sebi laže i sluša vlastitu laž svoju, doterat će dotle da neće više poznati nikakve istine ni u sebi, ni oko sebe, nego će dosledno prestati poštovati i sebe i druge. A ne štujući nikoga prestaje ljubiti, a da bi se bez ljubavi zabavio i razonodio odaje se strastima i grubim slastima, te postaje prava životinja u svojim porocima, a sve zato jer neprestano laže i drugima i samome sebi. koji sam sebe laze Onaj ko sam sebi laže, najlakše se vređa, jer osećati se uvređenim ponekad je svrlo ugodno, nije li tako? I zbilja, zna čovek da ga nije uvredio, nego da je sam uvredu izmislio i sebi lagao da lepše bude, sam je sebe preuveličao kako bi stvorio sliku, uhvatio se za reč i od humčića napravio planinu - on sve to sam zna pa ipak se oseća prvi uvređenim, toliko da mu je čak ugodno i oseća veliko zadovoljstvo, a samim tim dolazi do prave omraze.

mudre misli

Mudre misli o iskrenosti

Zakup servera za ovaj sajt je moguć zahvaljujući reklamama. U koliko dozvolite prikazivanje reklama pomogli bi ste nam da budemo aktivni.