Poezija noći

Majka

Fjodor Mihajlovič Dostojevski

majka Najviše sam mučio mamu i na nju sam se ljutio. Pojavio mi se strašan apetit i mnogo sam gunđao što jelo odocnjava (a nikad nije odocnjavalo). Mama prosto nije znala kako da mi ugodi...I najedanput počeh i sam da se ljutim što gunđam - jedino nju možda volim, pa i nju mučim. Ali ljutnja ipak nije popuštala, te se od srdžbe zaplačem, a ona je, sirotica, pomislila da sam se zaplakao od silne ljubavi, te se nagnula nada me i počela da me ljubi... Mamu sam ipak voleo, i nisam je mrzeo nimalo. To je bilo ono što uvek biva, koga najviše voliš najviše ga i vređaš.

mudre misli

Kratke priče o porodici

Zakup servera za ovaj sajt je moguć zahvaljujući reklamama. U koliko dozvolite prikazivanje reklama pomogli bi ste nam da budemo aktivni.