Poezija noći

Jovan Dučić

Biografija Jovana Dučića

Jovan Dučić
datum mesto
rodjen 17. februar 1871 Trebinje
umro 7. april 1943 Geri (SAD)

Jovan Dučić je bio srpski pesnik, pisac i diplomata. Jovanova majka bila je Joka koja se prvi put udala za Šćepana Glogovca sa kojim je imala sina Rista i kćer Soku (Risto će biti taj koji će svom polubratu Jovanu omogućiti školovanje). Drugi put se Joka udala za Andriju Dučića iz Podglivlja sa kojim je rodila kćer Milu i sina Jovana. Dučićev otac Andrija bio je trgovac. Poginuo je u Hercegovačkom ustanku 1875. godine, a sahranjen u Dubrovniku. Jovan Dučić je pohađao osnovnu školu u svom rodnom mjestu. Kada se porodica preselila u Mostar, upisuje trgovačku školu. Učiteljsku školu pohađa u Sarajevu 1890—1891. godine i Somboru gde maturira 1893. Učiteljevao je kratko vreme po raznim mestima, između ostalog u Bijeljini, odakle su ga austrougarske vlasti proterale zbog patriotskih pesama. Zbog njih Jovan Dučić biva stavljen pod istragu, a zatim, u maju 1894. godine, vlasti ga protjeruju iz grada. Odmah nakon progonstva, pesnik nije mogao naći učiteljsku službu gotovo nigde, pa se zapošljava u manastirskoj školi u Žitomisliću. Kao učitelj Jovan radi u Mostaru od 1895. do 1899. U društvu sa Šantićem stvorio je književni krug i pokrenuo časopis Zora. Poslednje godine boravka u Mostaru, zajedno sa prijateljem i piscem Svetozarom Ćorovićem, uhapšen je i otpušten sa posla. Iste godine Jovan Dučić odlazi na studije u Ženevu, na Filozofsko-sociološki fakultet. Proveo je skoro deset godina na strani, najviše u Ženevi i Parizu. Za to vreme održava veze sa prijateljima piscima iz Mostara, upoznaje Skerlića u Parizu. Na ženevskom univerzitetu je svršio prava i potom se vratio u Srbiju. Godine 1907. u Ministarstvu inostranih dela Srbije dobija službu pisara. Od 1910. je u diplomatskoj službi. Te godine postavljen je za atašea u poslanstvu u Carigradu, a iste godine prelazi na isti položaj u Sofiji. Od 1912. do 1927. Jovan Dučić službuje kao sekretar, ataše, a potom kao otpravnik poslova u poslanstvima u Rimu, Atini, Madridu i Kairu (1926 — 1927), kao i delegat u Ženevi u Društvu naroda. Potom je privremeno penzionisan. Dve godine kasnije Jovan je vraćen na mesto otpravnika poslova poslanstva u Kairu. Biran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. Sledeće godine postavljen je za poslanika u Budimpešti. Od 1933. do 1941. prvo je poslanik u Rimu, potom u Bukureštu, a do raspada Jugoslavije poslanik je u Madridu. U doba invazije i kasnije okupacije Jugoslavije 1941. godine Dučić je bio opunomoćeni poslanik kraljevine Jugoslavije u Madridu. Pošto je Španija priznala NDH, time prekinuvši diplomatske odnose s Jugoslavijom, u junu 1941. Jovan se povukao u neutralnu Portugaliju, u Lisabon odakle je, u avgustu iste godine otišao u SAD u grad Geri, Indijana, gde je živeo njegov rođak Mihajlo. Od tada do svoje smrti dve godine kasnije, vodio je organizaciju u Ilinoisu (čiji je osnivač Mihajlo Pupin 1914. godine), koja predstavlja srpsku dijasporu u Americi. Za to vreme pisao je pesme, političke brošure i novinske članke pogođen razvojem situacije u Jugoslaviji i stradanjem srpskog naroda, osuđivao je genocid nad Srbima koji je vršila hrvatska ustaška vlada. Jovan Dučić umro je 7. aprila 1943. u Geriju. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su iste godine u portu srpskog manastira Svetog Save u Libertivilu, SAD. Njegova želja je bila da ga sahrane u njegovom rodnom Trebinju. Ova poslednja želja pesnika ispunjena je 22. oktobra 2000. Prvu zbirku pesama Jovan Dučić objavio je u Mostaru 1901. u izdanju mostarske Zore, zatim drugu u Beogradu 1908. u izdanju Srpske književne zadruge, kao i dve knjige u sopstvenom izdanju, stihovi i pesme u prozi – Plave legende i Pesme. Najpoznatije pesme su mu: Pesma ženi, Jablanovi, Zalazak sunca, Refren, Susret, Poezija, Ljubav. Pisao je dosta i u prozi: nekoliko literarnih eseja i studija o piscima, Blago cara Radovana i pesnička pisma iz Švajcarske, Grčke, Španije itd.

Akordi

Akordi

Ave Serbia

Ave Serbia

Bogu

Bogu

Čekanje

Čekanje

Čežnja

Čežnja

Čovek govori Bogu

Čovek govori Bogu

De Profundis

De Profundis

Dubrovački madrigal

Dubrovački madrigal

Duša

Duša

Ekstaza

Ekstaza

Gospod me seja

Gospod me seja

Gozba

Gozba

Himera

Himera

Himna pobednika

Himna pobednika

Horda

Horda

Hrišćansko proleće

Hrišćansko proleće

Jablanavi

Jablanavi

Jedne večeri u suton

Jedne večeri u suton

Jesenja pesma

Jesenja pesma

Kad minu mesec

ili tajna

Kad minu mesec

Kob

Milanu Rakiću

Kob

Kraj

Kraj

Krila

Krila

Ljubav

Ljubav

Međa

Međa

Moja ljubav

Moja ljubav

Morska vrba

Morska vrba

Najtužnija pesma

Najtužnija pesma

Napon

Napon

Natpis

Natpis

Neprijatelj

Neprijatelj

Noć

Noć

Noć je najednom pala

ili Pesma

Noć je najednom pala

Novembar

Novembar

Padanje lišća

Padanje lišća

Pesma

Pesma

Pesma mraka

Pesma mraka

Pesma umiranja

Pesma umiranja

Pesma ženi

Pesma ženi

Pobožna pesma

Pobožna pesma

Podne

Podne

Poezija

Poezija

Polje

Polje

Ponoć

Ponoć

Povratak

Povratak

Poznanstvo

Poznanstvo

Priča

Priča

Prvo svitanje

ili putnik

Prvo svitanje

Pustinja

Pustinja

Put

Put

Putnik

ili Čekanje

Putnik

Refren

Refren

Rimski sonet

Grob na Apiji

Rimski sonet

Samoća

Samoća

Sat

Sat

Seme

Seme

Senka

Senka

Seta

Seta

Slutnje

Slutnje

Snevaj

ili refren

Snevaj

Strofe jednoj ženi

Strofe jednoj ženi

Sumnja

Sumnja

Sunce

Sunce

Suncokreti

Suncokreti

Susret

Susret

Šum

Šum

Tajna

Tajna

Tišina

Tišina

Trenuci

Trenuci

U sumraku

U sumraku

Večni nomad

ili povratak

Večni nomad

Večnoj Srbiji

Večnoj Srbiji

Zalazak sunca

Zalazak sunca

Zašto?

Zašto?

Zimski pastel

Zimski pastel

Zvezde

Zvezde

Žena

Žena

pesme:

77
 • Akordi
 • Ave Serbia
 • Bogu
 • Čekanje
 • Čežnja
 • Čovek govori Bogu
 • De Profundis
 • Dubrovački madrigal
 • Duša
 • Ekstaza
 • Gospod me seja
 • Gozba
 • Himera
 • Himna pobednika
 • Horda
 • Hrišćansko proleće
 • Jablanavi
 • Jedne večeri u suton
 • Jesenja pesma
 • Kad minu mesec
 • Kob
 • Kraj
 • Krila
 • Ljubav
 • Međa
 • Moja ljubav
 • Morska vrba
 • Najtužnija pesma
 • Napon
 • Natpis
 • Neprijatelj
 • Noć
 • Noć je najednom pala
 • Novembar
 • Padanje lišća
 • Pesma
 • Pesma mraka
 • Pesma umiranja
 • Pesma ženi
 • Pobožna pesma
 • Podne
 • Poezija
 • Polje
 • Ponoć
 • Povratak
 • Poznanstvo
 • Priča
 • Prvo svitanje
 • Pustinja
 • Put
 • Putnik
 • Refren
 • Rimski sonet
 • Samoća
 • Sat
 • Seme
 • Senka
 • Seta
 • Slutnje
 • Snevaj
 • Strofe jednoj ženi
 • Sumnja
 • Sunce
 • Suncokreti
 • Susret
 • Šum
 • Tajna
 • Tišina
 • Trenuci
 • U sumraku
 • Večni nomad
 • Večnoj Srbiji
 • Zalazak sunca
 • Zašto?
 • Zimski pastel
 • Zvezde
 • Žena

Ljubavna poezija, srpski pesnici

opcije